GeneWeb

GeneWeb - ÄndringarDenna del behandlar hur du kan göra modifieringar i en databas med hjälp av din webbläsare. Om databas ägaren har installerat ett passord, måste du ange det på välkomstsidan för att ha rättigheter att uppdatera.

Före start, är det viktigt att förstå de grundläggande notationerna: för det första, notationen för "förnamn", "efternamn", "nummer" och för det andra, notationen för "personer" och "familjer". Det gör att du förstår nästa kapitel som handlar om uppdateringar.


1.Förnamn, efternamn, nummer

Varje person i databasen lokaliseras genom förnamnet, efternamnet och numret, denna sista information gör det möjligt att skilja på två personer som har samma för- och efternamn. Denna uppsättning kallas personens "nyckel" (fotnot).

Om det finns två "Bertil Svensson" i databasen, kan du skilja dem åt med numret. Vilket nummer som helst går bra och du är inte tvingad att börja från 0 eller 1 och inte heller lägga till ett för varje gång. Till exempel, din första "Bertil Svensson" kan ha nummer 7 och den andra nummer 4. Den ena kommer att vara representerad av "Bertil", "Svensson", "7" och den andra av "Bertil", "Svensson", "4".

Du väljer detta nummer, förutom om du startade från en GEDCOM-fil: i det fallet, har "ged2gwb" valt numret åt dig för alla personer i databasen.

Detta nummer syns bara på uppdaterings sidor: de syns inte på de normala sidorna. Så om du skriver in namnet "Bertil Svensson" på välkomstsidan, ber GeneWeb dig att välja mellan "Bertil Svensson 7" och "Bertil Svensson 4", men utan att visa numren.

Men eftersom du är en "dataguru" (eftersom du gör uppdateringar), kom i håg att du kan skriva en "punkt" och numret mellan förnamn och efternamn. Till exempel, på välkomstsidan, kan du söka "Bertil.4 Svensson" och du kommer att finna den som har nummer 4 direkt.

Notera också att:

Det är viktigt att förstå denna notation korrekt, därför att några av felmeddelandena du får berör detta. Till exempel, meddelanden som:

Notera också att detta nummer inte har någonting att göra med numret för förnamn av adliga och kungliga personer: "Edward III" har inte nödvändigtvis numret "3". Men (och detta är inte en motsägelse) är det god sed, men inte obligatorisk, att välja samma nummer när det är möjligt: du kommer att upptäcka att det är mer praktiskt.

Men för det mesta, finns det inget behov att specificera ett nummer. Om du inte skriver någonting blir numret 0 och det är OK.


2. Personer och Familjer

GeneWeb databasen består av två delar internt: personer och familjer:

Uppdateringarna av databasen är endast uppdateringar av "personer" och "familjer": tillägg, modifieringar eller raderingar.


3. Rättigheter att uppdatera

Om du förstår de tidigare kapitlen kan du nu fortsätta.

För att komma åt uppdateringarna, kan du:

På välkomstsidan, genom att klicka på "Lägg till en familj" tillåter dig att starta och fylla i en tom databas.

Du ser sedan ett formulär för att lägga till en familj. Se vidare Lägga till en Familj.

På en personlig sida, genom att klicka på "Uppdatera" gör det möjligt för dig att se en sida där några förslag finns. Dessa val beror av familjens situation för personen:

 1. I vilket fall, har du valet "Modifiera" och "Ta bort": det är modifiering eller att ta bort personen. Se vidare:
 • Om databas ägaren gav behörighet (se konfigurationsfilen), får du valet "Skicka bild". Se vidare:
  1. Om personen är gift, har du för varje äktenskap valet "Modifiera/Familj" och "Ta bort/Familj". Se vidare:
  1. Om det är flera äktenskap, finns det ett val "Byt ordning" mellan varje äktenskap, det gör det möjligt för dig att byta plats på familjerna.
  1. I andra fall, denna familjelista slutar med "Lägg till/Familj". Du ser samma formulär som "Lägg till en familj" på välkomstsidan, förutom att personen är förifylld i formuläret på en av föräldrarna (beroende på kön). Se vidare:
  1. Ett val föreslås att ändra barnens namn. Detta medger att ändra förnamnet och efternamnet för alla barnen för en person i ett formulär. Se vidare:

  1. Längst ner på sidan, om personen inte har föräldrar, föreslås valet "Lägg till/Föräldrar". Det ger också formuläret "Lägg till/Familj" med personen förifylld som ett barn och personens efternamn i "namn" fältet för fadern. Se vidare:
  Obs:

  4. Några speciella punkter

  Dessa punkter är i fetstil därför att de är möjliga fallgropar: följ den indikerade proceduren.

  4.1. Hur man modifierar förnamnet eller efternamnet för ett barn

  Exempel: i familjen för "Bertil Svensson" och "Ulla Karlsson", har ett av barnen döpts till "Robert", fast hans förnamn egentligen var "Filip":

  Vad du skall göra:

  Vad du inte skall göra:

  4.2. Hur man lägger till ett barn i en familj

  Till exempel, i familjen för "Bertil Svensson" och "Ulla Karlsson", vill du lägga till "Herbert" som ett barn:

  Vad du måste göra:

  Vad du inte ska göra:


  5. Formulär

  5.1. Lägga till en Familj

  Du ser detta formulär benämnt "Lägg till/Familj":

  Detta formulär uppträder exakt som "Modifiera en Familj", förutom att det skapar en ny familj. Varje gång du använder det kommer det att skapas en familj

  Detta betyder att om du upptäcker att du gjorde ett fel efter att ha kontrollerat sidan, gör inte "Lägg till/Familj" igen, utan istället "Modifiera/Familj"!

  Se det följande kapitlet för att se hur du fyller i formuläret.

  5.2. Modifiera en Familj

  Du ser detta formulär från en persons sida, efter att ha klickat på "Uppdatera" och sedan "Modifiera/Familj". Detta formulär är förifyllt med "förnamn", "efternamn" och "nummer" för fadern, modern och barnen och även möjliga andra data relevant för denna familj.

  Dettas formulär uppträder som "Lägg till/Familj" från det tidigare kapitlet (förutom att det inte skapas någon ny familj). Vad som följer här, gäller därför också för formuläret "Lägg till/Familj".

  Ifyllnad

  Alla fält (förifyllda eller ej) kan fyllas i, raderas eller modifieras. När du har fyllt i, raderat och modifiera allt du anser nödvändigt, gå till slutet av formuläret och bekräfta formuläret genom att klicka på "OK".

  Framför fältet där det är personer, observera valet "Länk" och "Skapa". Beroende på situationen, kommer den att förvälja "Länk" eller "Skapa". Du kan ändra detta val beroende på vad du vill göra.

  När du bekräftar, fallen med "barn" vilkas fält "förnamn" är tomma kommer att ignoreras, oberoende av vad de andra fälten innehåller. Det är som de inte existerar.

  För barnen, om fältet "efternamn" fattas tas efternamnet från fadern.

  Några modifieringar

  Här är några modifieringar du kan göra:

  Bekräftan

  Bekräftningen äger rum när du klickar på "OK". Så länge du inte gör det, görs ingen ändring i databasen.

  Observera också att, som sades ovan, att om du valde en eller flera "Infoga/Barn", skapas bara ett nytt formulär: detta är inte den korrekta bekräftan.

  När bekräftan är klar, ska du se en ny sida benämnd:

  5.3. Ta bort en Familj

  Du ser detta formulär, benämnt "Ta bort/Familj" från en personlig sida, efter att ha klickat på "Uppdatera" och sedan "Ta bort/Familj".

  Formuläret innehåller endast knappen "OK" för att verkligen göra det. Du kan fortfarande låta bli.

  Om du klickar i "OK", kommer en ny sida upp med rubriken "Familj borttagen".

  Familjen tas bort från databasen: fadern, modern och barnen sprids för vinden. Men ingen av dem tas bort: fadern och modern är bara inte gifta längre, de har inga fler barn (de kan ha andra från andra äktenskap, vilka är kvar), barnen har inga föräldrar längre.

  5.4. Modifiera en Person

  Du ser detta formulär med rubrik "Modifiera/Person" från en personlig sida, efter att ha klickat på "Uppdatera" och sedan "Modifiera". Formuläret är förifyllt med alla data om personen.

  Ifyllnad

  Alla fält (förifyllda eller ej) kan fyllas i, raderas eller modifieras. När du har fyllt i, raderat och modifierat allt du anser nödvändigt, gå till slutet av formuläret och bekräfta formuläret genom att klicka på "OK".

  Några knappar innehåller "Infoga...": "Infoga smeknamn", "Infoga alias", etc.

  Varning: detta är inte för att lägga till smeknamn eller alias, etc för personen, utan för att be om ett nytt formulär med en reserverad plats för ett andra smeknamn, ett andra alias, etc.

  Så, om du gör "OK" efter att ha valt en eller flera av dessa knappar, skapas ett nytt större formulär och ingen uppdatering är gjord ännu.

  Därför, efter att tryckt "OK", om du då ser ett nytt modifierings formulär, betyder detta att din bekräftan inte har blivit sparad (inte ännu), även om du fyllde i flera fält.

  Olika fält

  Observera meningen för de olika fälten, använd speciellt "officiellt namn", "smeknamn", "alias", etc vilka alla har en specifik mening.

  Bekräftan

  Bekräftan äger rum när du klickar på "OK". Så länge du inte gör det, görs ingen ändring i databasen.

  Observera också att, som sades ovan, att om du valde en eller flera "Infoga/...", skapas ett nytt formulär: detta är inte den korrekta bekräftan.

  När bekräftingen är klar, ska du se en ny sida benämnd:

  5.5. Ta bort en Person

  Du ser detta formulär, benämnt "Ta bort/Person" från en personlig sida, efter att ha klickat på "Uppdatera" och sedan "Ta bort/Person".

  Formuläret innehåller endast knappen "OK" för att verkligen göra det. Du kan fortfarande låta bli.

  Om du gör "OK", dyker en ny sida upp med titeln "Person raderad".

  Personen är inte riktigt raderad. Personens personliga data är raderat (inkluderat förnamn och efternamn) och även kopplingen till föräldrarna.

  Men en "enhet person" är kvar, länkad till personens möjliga gemål och barnen.

  5.6. Skicka en bild

  Du ser detta formulär, benämnt "Skicka bild" från en persons sida, efter att ha klickat på "Uppdatera" och sedan "Skicka bild", men endast om databas ägaren ger behörighet till det.

  Du kan skicka (upload) en "gif" eller "jpeg" fil vilken kommer att bli associerad till personen. Denna fil lagras på sajten. Om denna person redan hade en bild, kommer ditt att ersätta det.

  Viktigt: fältet "Bild" för personen måste vara tomt, annars tas bilden från detta fält, inte bilden du skickade. Om detta fält är ifyllt gör "Uppdatera" och "Modifiera person" för att radera det.

  5.7. Ta bort en bild

  Du ser detta formulär, benämnd "Ta bort bild" från en persons sida, efter att ha klickat på "Uppdatera" och sedan "Ta bort bild", men endast om databas ägaren ger behörighet till det. Om du klickar på "OK", tas bilden associerat med personen bort.

  5.8. Ändra barnens namn

  Du set denna formulär från en persons sida efter att ha klickat på "Uppdatera" och sedan "Ändra barnens namn".

  Alla personens barn visas. Det är möjligt att modifiera förnamnen, efternamnen och numret för varje barn.

  En intressant möjlighet: när ett barns efternamn är raderat, tas förälderns efternamn automatiskt.

  Detta kan vara praktiskt att ändra efternamnen för en hel gren: man ändrar med "Modifiera person" efternamnet för en ana. Sedan applicerar man "Ändra barnens namn" på den anan och raderar helt enkelt i detta formulär barnens efternamn, vilket går snabbt. Sedan fortsätter man med deras barn.

  Den kan också användas för att rätta till förnamnet för ett barn. Men om det endast är för ett barn, kan det också göras med "Modifiera person".

  5.9. Datum genvägar.

  I "familje" formuläret, är det möjligt att direkt lägga till födelse och döds datum för de skapade personerna. Det gör det möjligt att lägga till dessa personer fortare. Man kan också använda de följande genvägarna för att precisera datumen:

  Och för årtalet för "död" fältet:


  6. Hur man slår ihop två personer

  Detta kapitel beskriver hur man slår ihop två personer i en databas, om du har lagrat samma person två gånger.

  Notera: vi pratar inte här om hur man slår ihop två databaser: det behandlas på annan plats: det är inte möjligt att göra det uppkopplad (detta kapitel behandlar bara uppkopplad uppdatering).

  Sammanslagningen av två personer är ganska manuell, men du kommer hela tiden att ha en sammanhängande databas.

  Principen är följande:

  Det är därför nödvändigt att söka efter anor ända tills vi finner de som är "klara för sammanslagning". GeneWeb gör detta åt dig: programmet visar dig de möjliga anorna att slås samman.

  Så här går du vidare. Följ instruktionerna nedan under tiden du gör din sammanslagning:


  7. Hur man slår samman två familjer

  För att slå samman två familjer, slå först ihop faderns familj (om de är olika) och moderns familj (om de är olika), följ instruktionerna från föregående sektion.

  Sedan, från faderns- eller moderns sida, gör "Uppdatera". Om de två familjerna är bredvid varandra, kan du se "Slå samman" mellan dem. Klicka på den. Om de inte ligger efter varandra, använd "Byt ordning" så många gånger som det behövs.


  8. Språk med deklinationer

  En del språk har deklinationer, dvs egennamnen och substantiven böjs på olika sätt beroende var de är placerade i meningen. Så är fallet med tjeckiska, ett av språken som GeneWeb finns med.

  Så de svenska fraserna:

    ... gift med Vladana
    ... kusiner till Vladana
  
  översätts till tjeckiska med:
    ... si vzal Vladanu
    ... bratranci Vladany
  

  Det tjeckiska förnamnet "Vladana" har därför flera former: "Vladana" är nominativ, "Vladanu" ackusativ, "Vladany" genitiv.

  8.1. Datainmatning

  I språklexikonet och i databasen är fallen indikerade med en bokstav inom två ":".

  Således på tjeckiska, representeras ackusativet och genitivet respektive med:

    :a:
    :g:
  

  I ett uppdaterings formulär, för att skriva in ett förnamn eller ett efternamn med dess deklinationer, måste nominativet skrivas in följt av en kod och formen för varje fall. Till exempel, för "Vladana":

    Vladana:a:Vladanu:g:Vladany
  
  Två genvägar är möjliga: Ett formulär med '-' kan användas för "Vladana":
    Vladana:a:-u:g:-y
  

  8.2. Sidvisning, dokumentation

  På sidan visas normalt endast nominativet. De andra formerna används endast om uttrycken för språket frågar efter dem.

  Om man använder ett språk utan deklinationer visas nominativet systematiskt.

  Den kompletta formen (med den kompletta beskrivningen av formerna) visas endast i uppdaterings formulär.

  Det finns ingen dokumentation över de olika använda fallen därför att det beror på språket. Ett bättre sätt är att titta i lexikonet. Det kommer man åt från välkomstsidan genom att klicka på "lexikon" längst ner på sidan. Titta på fraserna som stämmer med ditt språk.  Fotnot: I personens "nyckel", är alla accentuerade vokaler ansedda som deras oaccentuerade ekvivalenter; GeneWeb antar att det är västeuropeisk språkkodning (iso-8859-1). Det fungerar inte, eller ger konstiga resultat om du försöker med andra språkkodningar (t.ex. kyrillisk, hebreisk, kinesisk eller tjeckisk).  Tillbaka till bruksanvisningen


  © Copyright 2001 INRIA - GeneWeb