GeneWeb

GeneWeb - Slå ihop databaserDenna sida behandlar proceduren för att slå ihop databaser. Det är fortfarande ganska manuellt, men i framtiden kan det kanske bli enklare.

Detta kan bara göras med kommandon i DOS-fönster. Om du brukar använda gwsetup går det inte att göra, det är inte implementerat där, tyvärr.

Sammanslagning av databaser görs i två steg:


Första steget: sammanslagning av databaser

Det kan endast göras i ett DOS fönster (se "Hur man kommer igång med GeneWeb").


Andra steget: sammanslagning av personer

Du har nu en databas "dbas" som innehåller "bertil" och "sven" med några personer definierade två gånger.

Du kommer att kunna slå samman dessa personer i din webbläsare. Om "gwd" inte är startad, gör det nu.

Använd sedan person sammanslagning, vilket finns på sidan "Hur man gör modifieringar i databasen" (glöm kommentaren om att det inte handlar om "databas sammanslagning").


Slutlig upprensning

Efter sammanslagningen, är det klokt att göra en slutlig upprensning av databasen. När personer eller familjer är borttagna (vilket händer när sammanslagningen är klar), återtas inte tomrummet efter de borttagna personerna och familjerna. Speciellt, välkomst sidan visar alltid samma antal personer.

För att göra upprensningen av databasen "dbas" (du kan göra det när som helst och även flera gånger), starta ett DOS fönster igen. Skriv:

     gwu dbas > dbas.gw
     gwc dbas.gw -o dbas

Notera att om du vill ta bort den gamla databasen "foo", skriv helt enkelt "-o foo -f" i detta andra kommando:

     gwc dbas.gw -o foo -fTillbaka till bruksanvisningen


©Copyright 2001 INRIA - GeneWeb