GeneWeb

GeneWeb - Modifiering av sidorDenna sida beskriver hur man modifierar välkomstsidan och göra associerade sidor. Det är skrivet för personer som redan har använt GeneWeb och som vill gå in på detaljer.


Välkomstsidan

Välkomstsidan är uppbyggd från en textfil, "start.txt" som ingår i GeneWeb. Det är möjligt att modifiera denna fil och/eller göra en speciell version för en databas.

Denna fil innehåller HTML kod mixat med "makros" (se nästa del). Om du vill skapa eller ändra en sådan fil, använd inte en HTML editor, utan en normal texteditor.

För att skapa välkomstsidan för databasen "foo", kommer GeneWeb att leta efter följande filer, i denna ordning:

där:

Filen "hdir/lang/lg/start.txt" ingår. För att skapa den modifierade filen, är det enklast att starta från en kopia av filen "start.txt" som du sedan kan ändra som du vill. Om presentationen av filen "start.txt" inte passar dig kan du också ändra den direkt.

En varning: från en version av GeneWeb till nästa kan filen "start.txt" ha förbättrats. Om du installerar en ny version och vill dra nytta av förbättringarna, titta i filen "start.txt" för att se var den har ändrats och kopiera in dessa ändringar i din modifierade fil.


Makros

Som sades tidigare, välkomstsidan är inte i ren HTML kod. Den innehåller "makros". Det är sekvenser som börjar med ett tecken "%" följt av en bokstav. Exempel: "%s", "%x", etc.

Dessa makros bytts ut mot värden vilka beror på sammanhanget: namnet på databasen, språket, antal personer i databasen, etc.

Det är också en speciell behandling för hakarna "[" och "]": om texten mellan hakarna är översatt till det nuvarande språket från lexikonet (filen "lexicon.txt") med de följande modifieringarna:

För att förstå hur makros används, är det bäst att titta på filen "start.txt" som ingår.

Här är betydelsen för makrona "%":

En del makros refererar till variabler beroende på sammanhanget. Dessa är:

Det konditionella kan inte överlappa: man kan inte sätta en "%w... %w" inuti en "%i... %i".


Associerade sidor

På din anpassade välkomstsida kan du sätta in länkar till associerade filer som kommer att behandlas av GeneWeb på samma sätt: makrona kommer att bli transformerade.

Till exempel, om du vill skapa en speciell sida för en känd person från din databas, skapa en fil benämnd "famous.txt" i katalogen "bdir/lang/lg" eller i katalogen "bdir/lang" (se första delen).

Förfrågningarna till "famous.txt" är: "m=H;v=famous". På välkomstsidan, skriver du:

   <a href="%sm=H;v=famous">Kända</a> personer i min
   databas.

I "famous.txt", kan du lägga in länkar till personer i din databas, oberoende från deras namn och av sammanhanget, genom att använda makros.

De riktigt intressanta makrona är:

Exempel på mening i "famous.txt":

   Se min kusin <a href="%sp=louis;n=de+bourbon;oc=5">
   Ludvig XIV</a> och min
   <a href="%sem=R;ep=bertil;en=svensson;m=NG;n=louis+xiv;t=PN">
   väg till honom.

Se också hur du gör korrekta länkar till GeneWeb sidor.

Notera att "avancerad sökning" fungerar som en associerad fil benämnd "advanced.txt".


Alla sidor

Alla sidor, välkomstsidan inkluderad, kan modifieras på tre ställen:Tillbaka till bruksanvisningen


©Copyright 2001 INRIA - GeneWeb