GeneWeb

GeneWeb - Länkar till en databasDenna sida beskriver hur man länkar till GeneWeb sidor. Det är skrivet både för användare av GeneWeb och till de som utan att veta något om GeneWeb, vill lägga in direkt länkar till GeneWeb från sidor funna på Internet.

Läs det noga, därför det finns vissa fallgropar som måste undvikas.


Länkar med nummer

Det är möjligt att lägga in länkar till GeneWeb sidor i dina bokmärken eller HTML sidor.

Till exempel, du tittade på den personliga sidan för "Bertil Svensson" i din databas. Du noterar att den sidan motsvarar adressen:

   http://machine:2317/foo?i=357

Talet "357" du ser i förfrågan symboliserar "Bertil Svensson" och har blivit tilldelat av ett GeneWeb program (ged2gwb, gwc eller gwd).

Om personen som ansvarar för databasen (du själv eller någon annan) bestämmer sig för att uppdatera den, kan numren ändras och länken som du använt kommer inte att fungera längre.

För personerna som underhåller GeneWeb databaser, vet att det inträffar:


Botemedel

För att undvika det, lägg till den följande sekvensen till adressen: ";opt=no_index", för exemplet ovan:

   http://machine:2317/foo?i=357;opt=no_index

Skriv in denna adress. GeneWeb kommer att svara med denna sida:

Link to use

 * http://machine:2317/foo?....

Denna länk är klickbar (klicka på den), du ska erhålla samma sida (här den personliga sidan för Bertil Svensson), men med en adress som inte innehåller några nummer men med referenser till hans för- och efternamn.

Använd den adressen i dina länkar.

Detta gäller för alla förfrågningar av GeneWeb, särskilt de som visar anlinjer där det frekvent finns 2 eller 3 personer från databasen kodat genom deras nummer.

För de som underhåller GeneWeb databaser, använd denna procedur även i de associerade filerna: se modifiering av sidor.Tillbaka till bruksanvisningen


©Copyright 2001 INRIA - GeneWeb