GeneWeb

GeneWeb - UnderhållDenna sida beskriver vissa viktiga "tricks" för underhållet av din databas.

Om du använder gwsetup, kan du göra dessa operationer med det. Nedanstående metod använder DOS-fönster.

1. Rensa upp

När du modifierar din databas med din webbläsare, kan vissa små problem uppträda:

Databasen ska sedan helst rensas.

     	consang foo

Detta kommando kan ta några sekunder eller minuter, beroende på storleken av databasen. En räknare visas... Notera att under denna operation, är uppdateringen stoppad: om du trycker "Ok" på en sida, kommer ett meddelande tala om för dig att försöka igen.

Under Unix (under Windows, fungerar det inte alltid, jag vet inte varför), kan du stoppa detta kommando vid vilken tidpunkt som helst, genom att trycka "Control-C" i DOS fönstret. Beräkningen av blodsbanden blir inte färdig men databasen blir upprensad. Du kommer att kunna starta "consang" igen senare, den kommer att återuppta beräkningarna där den stoppades (förutom om du har gjort ändringar i familjer, i vilket fall den kommer att starta om från början).

	     gwu foo > foo.gw

och sedan:

	     gwc foo.gw -o bar

Det är rekommenderat att inte skapa en databas med samma namn, därför att om "gwu" eller "gwc" inte fungerade bra, riskerar du att förlora allting. Här kallade vi den "bar".

Kontrollera att "bar" är korrekt och om den är det, radera databasen "foo" (genom att radera katalogen "foo.gwb"), döp sedan om "bar" till "foo" (genom att döpa om "bar.gwb" till "foo.gwb "). Se hur man gör det i det kommande kapitlet.

Efter anrop till "gwc", finns det filer kvar med filändelsen ".gwo". Du kan ta bort dem. Radera även filerna ".gw", förutom om du vill spara dem som säkerhetskopior.

Om du vill att blodsbandsberäkningen skall fungera, är det också nödvändigt att köra "consang" igen på den nya databasen.


2. Ändra namn

Databaserna i GeneWeb är kataloger med filändelsen ".gwb". Om du helt enkelt ändrar namnet för katalogen "bar.gwb" till "foo.gwb", kommer din databas vilken hette "bar" nu att heta "foo".

För att göra detta, har du att välja mellan ett fönster med ikoner, om ditt system har ett sådant eller ett DOS fönster.


3. Säkerhetskopiera

Datorer är inte helt pålitliga maskiner. Det är viktigt att göra säkerhetskopior av dina data ibland, genom att kopiera dem till ett annat media (disketter till exempel).

Det kan också vara intressant att spara mellanliggande versioner för att återvända till senare.

För att säkerhetskopiera databasen "foo", gör du helt enkelt en kopia av katalogen "foo.gwb" till ett annat medium (eller någon annanstans på disken om du helt enkelt vill spara den som en mellanliggande version).

Men det finns ett smartare sätt att göra en säkerhetskopia: spara din databas som en källfil. För databasen "foo", skriv i ett DOS fönster:

     gwu foo > foo.gw

Kopiera filen "foo.gw" till det andra mediet eller någon annanstans på disken. Du kan också ge filen ett annat namn (men alltid med filändelsen ".gw") för arkivering.

Säkerhetskopian som ".gw" filen har flera fördelar:

För att återskapa databasen "foo" från filen "foo.gw", skriv:

     gwc foo.gw -o fooTillbaka till bruksanvisningen


©Copyright 2001 INRIA - GeneWeb