GeneWeb

GeneWeb - Server eller CGINär "gwd" är startad, är den en server. Normalt, ska den tredje adressen: "http://computer:2317/base" användas för externa personer.

Hursomhelst, detta gäller bara för datorer synliga på Internet, vilket betyder de som är direkt anslutna till Internet.

Om du använder en Internetleverantör är din dator inte synlig. I detta fallet, finns det ingen lösning. Det är Internetleverantörens ansvar att installera GeneWeb. Vid denna tidpunkt (februari 2000) har bara en Internetleveratör installerat den.

Således, det följande gäller bara de som har en direkt anslutning till Internet.

Om du kör under Unix eller Windows NT (alltså inte Windows 95/98), måste du ange ett användarnamn när du startar datorn, där du anger ditt login namn och ditt passord. Kanske vill du kunna logga ut utan att GeneWeb stannar.

Du har då två lösningar för detta problem: installation i "service" och installation i "CGI".


Installation i "service"

I denna mod behöver du inte ha en webbserver installerad på din dator. Gwd är en webbserver i sig självt. Den enda skillnaden mot andra servers är att den bara betjänar genealogi.


Installation i "CGI"

I denna mod måste en webbserver köras på din dator. "CGI"s är program som webbservern kan starta. Endast systemadministratören är behörig att lägga till "CGI"s. Du måste be denna om lov.


Installation i "service" eller i "CGI"?

Om du har möjligheten att installera som "service" eller som "CGI", notera det följande:Tillbaka till bruksanvisningen


©Copyright 2001 INRIA - GeneWeb