GeneWeb

GeneWeb - Återskapa en databasNär du installerar en ny version av GeneWeb, vill du förmodligen fortsätta använda din databas.

Om du inte är en expert på kommandon i DOS-fönster, använd programmet gwsetup som är mycket enklare att använda (då kan du hoppa över resten av kaptilet).

Om du klarar det, så kan du fortsätta läsa hur du gör det med kommandon i DOS-fönster.

Om du startade från en GEDCOM-fil och du inte hade gjort några ändringar eller det var väldigt få av dem, är det bättre att starta om med den nya versionen av "ged2gwb". Från en version till nästa kan det här programmet ha förbättrats: nya behandlade fält, nya optioner.

Å andra sidan, om du hade startat från en tom databas eller från en GEDCOM-fil och du hade gjort ändringar, följ denna procedur:Tillbaka till bruksanvisningen


©Copyright 2001 INRIA - GeneWeb