GeneWeb

Frekvent ställda frågor (FAQ)Vid första användandet av GeneWeb, får jag meddelandet: Cannot access file "start.txt"

Läs sidan: "Några återkommande problem". Om det inte fungerar bättre, var snäll och meddela mig.

Det fungerar inte alls under Windows!

Det första du måste kontrollera: körs gwsetup programmet, som du startade, fortfarande? För att det ska fungera måste gwsetup fortfarande köras. Om detta program kördes i ett fönster och du stängde det, kan det inte fungera. Om det är fallet, dubbelklicka igen på gwsetup, skriv in ditt språk igen och stäng sedan inte fönstret!

Samma sak gäller för programmet gwd, som gör det möjligt att komma åt din databas. Du startar det genom att dubbelklicka på det och inte stänga det medans du använder databasen.

Det kan hända att Windows inte känner igen "localhost". Försök att ersätta "localhost" med "127.0.0.1" (som ska vara ekvivalent) i adress fältet, dvs:

  http://127.0.0.1:2316/

Ett frekvent problem är att din webbläsare ser att du skrev in en webbadress (http://...) och försöker att ansluta till nätverket och om då du är nerkopplad, fungerar det inte. Det är ett fel i Windows, därför att adressen "localhost", det borde inte försöka ansluta till nätverket: "localhost" betyder "din egen dator".

Det är på grund av att din Internet leverantör har installerat ett program för automatisk uppkoppling av din dator till Internet. Det på grund av denna automatiska uppkoppling som detta uppkommer. En lösning är därför att stänga av den. Sök i en meny benämnd "preferences", "options" eller "configuration". Där ser du den automatiska uppkopplingen och kan stänga av den.

En annan lösning är att använda en annan webbläsare: om din Internet leverantör installerade Internet Explorer på din dator, använd Netscape. Om Netscape installerades använd Internet Explorer.

En tredje lösning är att ansluta ditt modem och vänta på anslutningen. Fungerar det när det är klart? Om det gör det, är vi säkra på att det var problemet. Koppla sedan ner ditt modem, så ska det fortsätta att fungera. Det är förstås inte en så speciellt nöjsam lösning eftersom du måste ansluta varje gång du vill köra GeneWeb, även om det bara är för 10 sekunder.

Information från en användare (Paul Laredo, tack!):

 1. starta gwsetup (eller gwd)
 2. starta din webbläsare
 3. stoppa den automatiska anslutningen till din Internet leverantör
 4. skriv adressen för servicen
 5. den visar att sidan inte är tillgänglig nedkoppplad, du får inte klicka på knappen "arbeta offline" som visas, utan "anslut"

Mitt genealogiprogram säger att databasen innehåller 3.000 personer, men GeneWeb säger: 3.050 personer. Varför denna skillnad?

I GeneWeb, är föräldrar alltid lagrade i par. När bara fadern eller modern finns i GEDCOM-filen, lägger GeneWeb till den förälder som fattas och sätter frågetecken som för- och efternamn. Skillnaden är dessa saknade (men har existerat) föräldrar.

När man gör släktberäkningar, fattas vissa anlinjer

För att undvika att anlinjerna blir för många, visar GeneWeb inte en del av dem. För detta används följande metod: när en anlinje hittas med en gemensam ana, elimineras alla anor av denna person från sökningen.

En konsekvens av denna beskärning, är att om man gör en släktskapsberäkning på en ana, kommer personen bara att vara en ana, även om personen ibland också kan vara kusin.

Till exempel, om min far och mor är kusiner och om jag söker efter min släktskap med min mor, visas endast att jag är hennes son, inte att jag är hennes kusins son, även om denna länk verkligen finns.

Det är nödvändigt att beskära: utan det, med familjer som är lite blandade, kommer släktskapet snabbt att innehålla massor med anlinjer och så småningom bli oförståeligt.

De beskärda anlinjerna är emellertid riktiga anlinjer och är medräknade i blodsbandsberäkningen.

I CGI mod får jag endast ett meddelande "Internal Server Error"

Ett frekvent problem är åtkomsträttigheter. Webbservern kör ofta CGI:s som en användare (user) med väldigt få rättigheter (vanligast användare "nobody" under Unix). Den kanske inte går att köra "gwd" då. Kontrollera åtkomsträttigheterna för "gwd" och alla GeneWeb filerna!

Varför visas inte åldern för personer som är äldre än 80 år? Varför finns de inte med i statistiken för de äldsta personerna?

I GeneWeb har levnadsstatus tre nivåer: "lever", "död" och "vet ej". Åldern visas bara för "lever" personer. Om åldern inte visas, är anledningen antingen att personen är död (utan ett dödsdatum) eller dödsstatusen är markerad "vet ej".

Om du lade till denna person med GeneWeb och du inte specificerade om personen levde eller var död eller om din databas kommer från en GEDCOM-fil (indikationen "fortfarande levande person" finns inte i standard GEDCOM 5.5), använder GeneWeb följande algoritm:

Du måste rätta till dessa indikeringar om de är felaktiga.

De personer som har ? (frågetecken) som förnamn och/eller efternamn verkar ha en specifik status. Vilken då och varför?

Dessa personer anses av GeneWeb som "återvänds personer" ("dead-ends"): om de är barn, kan de inte vara gifta, om de är gifta, kan de inte ha föräldrar. De kan inte heller ha associerade noteringar.

Och om de är gifta, är de inte exporterade i GEDCOM-filen och deras personliga information (om någon) kommer att bli förlorad.

Det är ibland möjligt, genom ett hack, att ge dem noteringar, men akta: vid den första upprensningen av databasen, kommer dessa noteringar att försvinna: det är därför inte något man bör göra.

Det första namnet/efternamnet "?" är därför "reserverat" av GeneWeb, du får inte namnge personer med ett "?". Även om du vill lägga till noteringar eller relationer (gudföräldrar, adoptiv föräldrar eller barn osv), kan du inte namnge dem "?". Lösningen är att editera dessa personer och ändra deras efternamn eller deras förnamn till någonting annat: tex. "N", "Ne", "N...", "x", "??" eller vad du vill men inte just "?".

Skulle du kunna förbättra den "avancerade sökningen"?

"Avancerade sökningen" är ett hack jag programmerade, men som inte är klart. GeneWeb använder inte ett riktigt databas system, om en förbättring ska göras av den här delen måste hela databas systemet skrivas om, vilket jag inte planerar att göra därför det är ett så stort arbete.

Om, en dag, GeneWeb använder ett äkta databas system (det är en av de möjliga inriktningarna), kommer denna avancerade sökning att skrivas om och bli mycket mer kraftfull och enklare att använda.

Skulle det vara möjligt att visa en komplett lista över anorna, även med en upprepning av annummren?

Jag förstår att det skulle vara användbart, men det betyder en hel del problem. Jag har redan experimenterat med det här men insåg att, för personer som har många anor, skulle denna listning bli full av referenser till andra anor och helt oläsbar. Vidare så resulterar det i väldigt tunga beräkningar ("exponentiell algoritm").

Om du vill veta om en anlinje är komplett, se på det omvända problemet med hjälp av "anor som saknas".

Vad är konventionen för korta datum?

   Svensson 1935-1950 = född i 1935, död i 1950
   Svensson 1935-   = född i 1935, inte död (lever)
   Svensson 1935 +  = född i 1935, okänt dödsdatum
   Svensson *1935   = född i 1935, okänt om död eller levande
   Svensson +1950   = död i 1950, okänt födelsedatum

      /1935    = före 1935
      1935/    = efter 1935
      ca 1935   = cirka 1935
             kanske i 1935
      1935/1938  = i 1935 eller i 1938
             mellan 1935 och 1938
Denna konvention refererar inte till någon specifik "standard". Om du vet någon bättre, mera känd, mer standard konvention, tveka inte att berätta för mig. Tack.

Skulle det vara möjligt att du kunde lägga in mer information om personerna på "familje" uppdaterings sidan, så att det går fortare

Det skulle onekligen vara trevligt, men jag gillar inte att lägga till saker. Ju mer jag lägger till, ju mer önskningar om tillägg får jag. I början, skrev jag bara ut personens namn, sedan All denna information ökade storleken på "familje" formuläret vilken redan är ganska komplicerat.

Jag vet att det är jobbigt att behöva återvända till "person" formuläret för varje tillagd person, men jag är inte säker på att det är någon bra idé att lägga till mer och mer. Det är också ett problem med HTML vilket är inte speciellt "dynamiskt". Och jag är emot lösningar med Java (risk för säkerhets luckor) och JavaScript. Andra lösningar studeras, men de är inte så lätta att implementera.

I ett uppdaterings formulär fyllde jag i några fält, men de försvann

Några fält tas bara hänsyn till i vissa situationer. Så om en person är vald till "lever", är fälten "datum" och "plats" för död ignorerade. Om fältet "separerad" i ett "familje" formulär väljs, kommer fältet datum för "skilsmässa" att ignoreras. Om det är valt "Länk" (istället för "Skapa"), kommer fälten för "kön", "datum" och "plats" att ignoreras. Och så vidare.

Generellt, i dessa formulär beror det på vilka val som har gjorts vad som används. Det är inte möjligt att programmera det eftersom GeneWeb bara använder ren HTML kod: JavaScript skulle kunna användas, vilket är emot mina principer (se frågan om familje uppdatering formuläret).

När jag gör en sökning på plats/efternamn, om resultatet ger flera personer för ett efternamn, är endast den första åtkomstbar

I en första version gjorde jag en länk till efternamnet självt och inte till en person, men när det är många personer med det efternamnet, vet du inte vilken person som berörs av denna plats och det är svårt att hitta dem.

Att presentera den första personen är mer "informativt". Ja, det är inkomplett och idealet vore att ha en lista med alla personer som berörs av denna plats, men då måste jag lägga ner mer tid på att programmera det och det har också nackdelen att det kommer använda mycket mer minne.

Du kan komma åt listan med alla personer med detta efternamn genom att klicka på efternamnet på personens sida.

När jag tittar i min databas, får jag ibland meddelandet "troligen en loop i databasen; någon är sin egen ana"

Din databas kommer troligen från en GEDCOM-fil (det kan inte hända med en databas skapad under GeneWeb). Vid importen, har detta fel upptäckts, men databasen har ändå skapats. Men en del funktioner kommer inte att fungera, som släktskapsberäkningen och visning av anor.

För att rätta till det här problemet, måste du veta vilken person eller personer som är inblandade. Skapa din databas igen från GEDCOM-filen (om du har gjort ändringar i din databas, kan du skapa den under ett annat namn för att undvika att skriva över den). Om du använder DOS-kommandon titta på resultatet från "ged2gwb". Om du använder gwsetup, efter importen gå till huvudmenyn och klicka på "utskrifterna från det senaste kommandot". Personer som är sina egna anor visas med meddelandet (på engelska): "N N is his/her own ancestor"

Jag skrev "Lemieux" och den svarade "Louis Maheux"

GeneWeb använder en stavning korrektion som ibland kan ge konstiga resultat. Denna korrektion fungerar på förnamn, efternamn och hela namn.

När du skriver ett namn, söker GeneWeb efter om det finns precis som du skrev det. Annars letar den efter ett ungerfärligt svar. För detta förenklas namnet enligt följande regler:

Så förnamnet "John Charles" har signaturen: "JN CRL", vilket är det samma som "Juan Carlos", "Jean Charles" och "Johan Karl". Om du söker efter "John Charles of Bourbon", kan du finna "Juan Carlos de Borbón" (partiklarna "de", "of", "von" tas också bort).

Till exempel, "Lemieux", är signaturen "LMX" vilket är det samma, förutom mellanslaget, som "Louis Maheux": "L MX". Om du vill söka på efternamn, klicka på "efternamn" innan du klickar på "OK".

Varför fälten "source" i GEDCOM-filen inte tas i beaktan av GeneWeb?

Källorna tas i beaktan endast om de är texter, därför att GeneWeb inte lagrar dem på annat sätt. Om de är representerade av en struktur, vet inte GeneWeb hur de ska behandlas, programmet kan då inte förstå betydelsen.Tillbaka till bruksanvisningen


©Copyright INRIA 2001 - GeneWeb