GeneWeb

GeneWeb - BlodsbandDenna sida förklarar konceptet med "blodsband" och "släktskap" som används av GeneWeb och hur dessa beräknas.


Blodsband och Släktskap

Genomet för en individ består av ett stort antal gener vilka reproduceras identisk, om mutationer ignoreras. Generna kan användas för att identifiera en person.

Generna är placerade på precisa platser ("locus"). Varje individ har för varje plats två gener, den ena överförd från modern, den andra från fadern. Till barnet överförs en kopia av en av generna.

Blodsbandet för en individ x är sannolikheten cg(x) för att finna två identiska gener på en given plats.

Släktskapet mellan två individer x och y är sannolikheten pr(x, y) för att finna två identiska gener på samma plats.


Beräkningar

En sannolikhets beräkning visar att:


GeneWeb

GeneWeb visar blodsbanden och släktskapen på procentform.

Statistiskt sätt så korresponderar blodsbandet approximativt till den procentuella delen av individens platser som innehåller identiska gener.

Algoritmerna för blodsbands- och släktskapsberäkningar är skrivna av Didier Rémy, forskningschef vid INRIA. Vi tackar honom för hans arbete.


ReferenserTillbaka till bruksanvisningen


©Copyright 2001 INRIA - GeneWeb