GeneWeb

GeneWeb - Skapa en cd-rom skivaDu kan skapa en cd-rom skiva med din databas och GeneWeb på: det gör det möjligt för dig att distribuera en direkt användbar databas.

Detta kapitel förklarar de nödvändiga stegen för att göra det. Denna installation har fördelen att användaren inte behöver installera någonting på hårddisken, ingen mjukvara inte heller databasen.

Här är operationerna du måste göra:

 1. Gör en upprensning av din databas. Om du har gwsetup, se "huvud menyn". Du kan också göra det med kommandot gwu och gwc (gwu extraherar databasen till en källfil och gwc återskapar den).

  Anmärkning: detta steg är inte absolut nödvändigt, men det gör det möjligt att distribuera en databas vilken är minnesoptimerad och har optimerad åtkomsthastighet. Men om din databas kommer från en GEDCOM-fil eller från en GeneWeb källfil och du inte hade gjort några ändringar i databasen, är det inte nödvändigt.

 2. Om du vill att blodsbanden ska visas på de personliga sidorna och i släktskapsberäkningar, kör programmet för beräkning av blodsbanden. Under gwsetup, se "huvud menyn". Detta kan också göras med kommandot consang.

  Anmärkning: detta steg är också valfritt. Om du inte gör det, kommer släktskapen att fungera, men blodsbanden kommer inte att visas.

 3. Gå in i din databas och gör släktskapsberäkningar, till exempel mellan en far och hans son.

  Anmärkning: detta är också ett valfritt steg, för att optimera åtkomsten till databasen. Den första släktskapsberäkningen skapar en fil (som heter tstab) i databasen, vilken gör det möjligt för de framtida släktskapsberäkningarna att gå fortare. Om denna fil inte hade skapats, blir det omöjligt att göra det senare på cd-rom skivan och släktskapsberäkningarna kommer att gå saktare.

 4. Skapa en katalog för de filer som du kommer att lägga på din cd-rom skiva. Denna katalog kallas "destination" i den följande texten.

 5. Överför din databas till destinationskatalogen: din databas är en katalog vars namn slutar med ".gwb". Till exempel, om din databas heter "xyz", heter katalogen "xyz.gwb". Denna katalog finns i databasens katalog (beroende på ditt OS: Windows, MacOS X, Unix, Linux rpm, Linux Debian...).

 6. Lägg till en konfigurations fil i destinationskatalogen. Om du har någon som passar dig, använd den, annars skapa en. Konfiguations filen är en textfil som slutar med ".gwf": om din databas heter "xyz", heter filen "xyz.gwf". Om denna fil redan finns, ligger den i databasens katalog.

  I konfigurationsfilen, lägg till ett påhittat "wizard" passord, genom att lägga till raden:

     wizard_passwd=a
  

  Anmärkning: denna operation är valfri, men den gör det möjligt att undvika att det föreslås "uppdatering" på de personliga sidorna, en uppdatering som inte skulle fungera ändå på en skrivskyddad cd-rom. Varning: om du skapar en konfigurationsfil, kontrollera att filändelsen ".txt" inte läggs till som vissa OS felaktigt gör: filändelsen ska vara .gwf och ingenting annat.

 7. Kopiera den körbara filen "gwd" till destinationskatalogen. På en del system, har den filändelsen ".exe". Varning: det kan finnas flera filer som heter "gwd" i din GeneWeb installation. Den rätta filen är en ganska stor fil (mer än 1 Mb). Den ligger normalt under katalogen som heter "gw".

 8. Kopiera katalogerna "lang", "etc" och "images" (och deras innehåll) till destinationskatalogen, de måste vara placerade i samma katalog där du hittade gwd.

  Anmärkning: dessa kataloger är nödvändiga. De innehåller filer som används av gwd, speciellt för alla språken och för visning av vissa sidor.

 9. I katalogen "lang" i destinationskatalogen, editera filen som heter "start.txt" och radera gruppen av rader vilken innehåller länkar för "wizard" access. Den startar med någonting så här:
    <td align=center>[
    af: <a href="%sw=w"><em>Medewerkers</em></a> toegang<br> (password)
    ca: accés <a href="%sw=w"><em>administrador</em></a><br> (clau)
  
  och slutar med:
    pl: <a href="%sw=w"><em>"Wizard"</em></a> dostêp<br> (has³o)
    pt: Entrada <a href="%sw=w"><em>feiticeiro</em></a><br> (palavra chave)
    sv: <a href="%sw=w"><em>Uppdaterings</em></a> tillträde<br> (passord)
    ]<br></td>
  

  Detta steg är inte obligatoriskt, men det undviker att välkomstsidan föreslår en wizard access, vilken inte skulle fungera ändå.

 10. Viktigt steg. Den körbara filen gwd skapar filer i sin nuvarande katalog. Om den inte kan göra det, kan det blockera dess operation (speciellt under Windows, kommer det inte att fungera alls). För att programmet ska kunna använda hård disken måste en option sättas (notera: dessa filer är inte stora, de är även temporära och om du raderar dem kommer det inte att förstöra någonting för gwd).

  För att fixa det, skapa en textfil med namnet "gwd.arg" (varning: inte "gwd.arg.txt" utan endast "gwd.arg") och skriv i filen:

    Om du förbereder en cd-rom för Windows:
       -wd
       c:\temp\geneweb
    Om den är för Unix eller MacOS X:
       -wd
       /tmp/geneweb
  

 11. Om din databas har bilder, lägg dem i katalogen images, underkatalogen innehåller namnet för din databas ("images/xyz" om din databas heter "xyz").

 12. Efter alla dessa steg, har du en minimal installation, som kräver av användaren att starta gwd själv och öppna URL adressen för att komma i kontakt med databasen. Du kan förbättra det genom att skriva HTML filer och/eller scripts (shell, batch) som startar allting autmatiskt. Du kan också lägga in flera databaser, andra HTML filer och så vidare.

  Fråga inte mig hur man gör en cd-rom skiva som startar allt det här automatiskt när du sätter i den i datorn: det finns säkert trick för att göra det men jag vet inte hur.

  Anmärkning: om du vill att din databas ska vara läsbar under andra operativ system än det du använder, kan du skapa en katalog för varje OS och lägga rätt OS version av gwd i den. Självklart, måste du ha laddat ner versionerna av GeneWeb för alla dessa system. Du måste också titta på filerna "gwd.arg" (en för varje gwd fil) och ändra i dem så att sökvägen blir till databasen (optioner -hd och -bd för gwd).

 13. Innan du skapar din cd-rom skiva, gör ett test. För att göra det, ändra så att destinationskatalogen och alla underkataloger blir skriv skyddade Starta sedan kommandot gwd (genom att dubbelklicka eller genom DOS kommandon). Öppna i din webbläsare adressen http://127.0.0.1:2317/xyz (om din databas heter xyz) och kontrollera om det fungerar.

 14. Om det är OK, skapa din cd-rom skiva med destinationskatalogen och dess innehåll.Tillbaka till bruksanvisningen


© Copyright 2001 INRIA - GeneWeb